Podpora v roce 2021

Individuální podpora

15letou Natálii Urbanovou jsme podpořili nákupem počítače pro domácí výuku, na který nemá její prarodička v tíživé finanční situaci prostředky.

Víly pro děti, nadační fond

Podpořili jsme částkou 20 000 Kč výmalbu dětského oddělení Fakultní nemocnice v Brně prostřednictvím projektu Víly pro děti.

Více informací >

Individuální podpora

Přispěli jsme částkou 20 000 Kč na přípravu mladého plavce Jana Holuba na Mistrovství světa v plavání pro sportovce s vadou intelektu v brazilském Sao Paulu, které proběhne v listopadu 2021.

Charita Uherské Hradiště

Příspěvkem 35 000 Kč jsme podpořili zdravotnické složky Domácího hospice Antonínek v okresu Uherské Hradiště. Činnost tohoto týmu přinese možnost poskytnout paliativní a hospicovou péči širšímu spektru rodin vyžadujících péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a zároveň tak poskytne podporu jejich blízkým.

Více informací >

Podpora v roce 2020

Diecézní charita Brno

Pokračujeme v pomoci těm nejpotřebnějším lidem ve vyloučených lokalitách prostřednictvím Služby svatého Františka. Pro letošek částkou 500 000 Kč.

Více informací >

Fakultní nemocnice u Sv. Anny

V rámci první vlny pandemie koronaviru jsme brněnské nemocnici u Sv. Anny věnovali plicní ventilátor a lůžko akutní péče s příslušenstvím v hodnotě téměř 400 000 Kč.

Brněnská Policie – Veveří &
LF MU

Financovali jsme denní rozvážku obědů těm, kdo za nás s koronavirem bojují v první linii – brněnské policii na Veveří a medikům i dobrovolníkům do krizového štábu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Individuální podpora

Na náklady spojené s léčbou pana Zdeňka Mikuly, který po cévní mozkové příhodě ochrnul na celé tělo, jsme přispěli částkou 50 000 Kč. Absolvované rehabilitace mu pomáhájí s rozvojem řeči a celkově zlepšují jeho zdravotní stav.

 

Liga vozíčkářů

Částkou 25 000 Kč jsme podpořili Ligu vozíčkářů. Projektem Klíč k samostatnosti pomáháme s výstavbou tréninkového bytu pro lidi s fyzickým a lehkým mentálním postižením.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Pokračujeme v partnerství s kyjovským zařízením, kterému jsme i letos darovali 100 000 Kč na rehabilitační pomůcky a rekreaci klientů domova.

Více informací >

Individuální podpora

Částkou 50 000 Kč přispějeme na invalidní vozík, invalidní výtah a úpravy bytu pro pana Luboše Novobilského.

Diakonie Brno

Evangelické diakonii posíláme každý měsíc 30 000 Kč (tj. 360 000 Kč za rok).

Více informací >

Individuální podpora

Podpořili jsme také Kamila Třose, kterému jsme věnovali 50 000 Kč na výstavbu výtahové šachty u rodinného domu.

Individuální podpora

Částkou 30 000 Kč jsme pomohli dofinancovat elektrický invalidní skútr.

 

Víly pro děti

Podpořili jsme výmalbu dětského oddělení Fakultní nemocnice v Brně prostřednictvím projektu Víly pro děti.

Individuální podpora

Na pořízení nového auta jsme přispěli Andrei Konopkové, která trpí těžkým zdravotním postižením.

Krabice od bot 2020

V tomto roce jsme věnovali 400 000 Kč na veškerou organizační přípravu sbírky vánočních dárků pro děti v nouzi „Krabice od bot“, kterou organizuje Diakonie ČCE.

Více informací>

Podpora v roce 2019

Domov Horizont Kyjov

Pokračujeme v partnerství s kyjovským zařízením, také letos jsme darovali 100 000 Kč na rehabilitační pomůcky a rekreaci klientů domova.

Více informací >

Meeting Brno

Multižánrovému brněnskému festivalu smíření jsme zvýšili podporu na 1,5 milionu Kč.

Více informací >

Cesta 121

Chceme, aby stárnoucí kněží na odlehlých farách nezůstali bez pomoci. Věnujeme 9 000 Kč měsíčně na pronájem terénního vozu (ročně 108 000 Kč).

Více informací >

Rádio Proglas

Unikátní křesťanské rozhlasové stanici platíme za 12 000 Kč měsíčně dodávku, která jí umožňuje vysílat z přímo z terénu (144 000 Kč za rok).

Více informací >

Diakonie Brno

Evangelické diakonii posíláme každý měsíc 30 000 Kč (tj. 360 000 Kč za rok).

Více informací >

Diecézní charita Brno

Pokračujeme v pomoci těm nejpotřebnějším lidem ve vyloučených lokalitách prostřednictvím Služby svatého Františka. Pro letošek částkou 500 000 Kč.

Více informací >

Associazione volontari servizio internazionale (AVSI)

Připojili jsme se k papeži Františkovi a přispěli 5000 euro na lékařskou péči pro nejchudší ve válkou zničených syrských městech Damašek a Aleppo (projekt “Open Hospitals”)

Více informací >

Divadelní spolek Ty-já-tr

Věnovali jsme 100 000 Kč na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ve finanční gramotnosti.

Více informací >

Nadační fond Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Přispěli jsme 5000 Kč na vybavení showroomu designu/kabinetu architektury.

Více informací >

Nadační fond Kapka naděje

Poskytli jsem příspěvek 300 000 Kč na dobročinné projekty a grantové výzvy ve zdravotnictví.

Více informací >

Elpis Brno

Podpořili jsme částkou 115 953 Kč rozvoj speciálního vzdělávání v mateřské škole.

Více informací >

Andělé Stromu života

Pomohli jsme částkou 20 000 Kč se zajištěním provozu mobilního hospice v Moravskoslezském kraji.

Více informací >

Filipka – církevní základní škola

Nově otevírané evangelické škole v Brně jsme pomohli částkou 100 000 Kč.

Více informací >

Martin Poruba

Dar ve výši 25 000 Kč putoval na koupi mechanického invalidního vozíku.

František Zeman

Přispěli jsme 50 000 Kč na rehabilitaci chlapce s těžkým mentálním a fyzickým postižením.

Mamma HELP

Věnovali jsme 40 000 Kč sdružení žen, které se potýkají s rakovinou prsu.

Více informací >

Oblastní charita Nový Hrozenkov

Pomohli jsme odměnit ošetřovatelky v náročných podmínkách částkou 50 000 Kč.

Více informací >

Nadační fond Gemáček & Javorníček

Domovu pro osoby se zdravotním postižením jsme přispěli 10 000 Kč.

Grains of sand, z.s. 

Přispěli jsme 25 000 Kč na automobil pro Daniela Trdlu, který se potýká s následky dětské obrny.

Nicolas Úbl

Zaplatili 25 000 Kč na osobní asistenci a rehabilitační pobyt chlapci po dětské obrně.

Více informací >

Nikola Hlavinková

Darovali jsme 25 000 Kč na neurorehabilitační pobyt dívce po dětské obrně.

Více informací >

SK Kontakt Brno

Částkou 30 000 Kč jsem podpořili brněnský oddíl para plavců.

Více informací >

Krabice od bot 2019

Věnovali jsme 150 000 Kč na sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi Krabice od bot 2019, kterou organizuje na stovce míst Diakonie ČCE 25.11. do 8.12.2019.

Více informací >

Polypeje – spolek pro obnovu a využití historických památek

Pomohli jsme darem 100 000 Kč k obnově hradu Cimburku u Koryčan a k vybudování zázemí pro tam pořádané kulturní akce.

Více informací >

yourchance

Navýšili jsme podporu našeho dlouhodobého partnera pro doprovázení dětí z dětských domovů a výuku finanční gramotnosti a podnikatelských dovedností na 2,5 milionu Kč.

Více informací >

Podpora v roce 2018

yourchance

Dlouhodobě podporujeme výuku finanční gramotnosti ve školách a dětských domovech. V letošním roce činí příspěvek 2 miliony korun. Společnost yourchance usnadňuje integraci mladých dospělých do společnosti.

Více informací >

Meeting Brno

Již třetím rokem jsme partnerem multižánrového festivalu Meeting Brno. Nadace přispěla částkou 1 milion korun.

Více informací >

Cesta 121

Vůz Škoda Yeti celoročně pronajímáme Cestě 121 za účelem poskytnutí sociální pomoci a podpory kněžím, kteří žijí na odlehlých a nedostupných částech země.

Více informací >

Rádio Proglas

Křesťanskému rádiu celoročně pronajímáme dodávku i v letošním roce. Ta umožňuje pravidelné vysílání přímo z terénu.

Více informací >

Diakonie Brno

Dlouhodobě podporujeme částkou 240.000 Kč ročně aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Bratří Hegerové

Podpořili jsme částkou 50.000 Kč sportovní aktivity juniorských reprezentantů v kanoistice poté, co jejich rodinu zasáhla tragická událost.

Russel Rescue

Částkou 5.000 Kč jsme se připojili k dobrovolnickým aktivitám naší kolegyně v útulku pro psy.

Více informací >

Ruka pro život

Také letos jsme pomohli darem 25.000 Kč uspořádat vernisáž fotografií Jindřicha Štreita z prostředí klientů s postižením.

Více informací >

Auto pro Dominika Němce

Pomáháme s péčí o těžce postiženého chlapce, měsíčně pronajímáme auto za 6.900 Kč.

Vzpomínka na Miloslava kardinála Vlka

Pomohli jsme 20.000 Kč s organizací vzpomínky na pana kardinála v den 1. výročí jeho úmrtí.

Stavba kostela bl. Restituty a ct. Martina Středy v Brně-Lesné

Připojili jsme se k individuálním dárcům mezi našimi kolegy a podpořili projekt arch. Marka J. Štěpána 25.000 Kč.

Pomoc Jakubu Guryčovi

Ztrojnásobili jsme částku, kterou mezi sebou vybrali kolegové z FINEST Invest, a věnovali jsme na terapii těžce nemocného chlapce 30.000 Kč.

Oddíl dětské kanoistiky Přerov

Věnovali jsme malým kanoistům 33.000 Kč.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Pokračujeme v partnerství s kyjovským zařízením, také letos jsme darovali 100.000 Kč na rehabilitační pomůcky a rekreaci klientů domova.

Více informací >

Liga vozíčkářů

Brněnskému sdružení jsme pomohli částkou 75.000 Kč na provoz denního centra a výcvik asistenčních psů.

Více informací >

Dětská léčebna Boskovice

Boskovickému zařízení jsme přispěli částkou 100.000 Kč.

Více informací >

Ski klub Victoria Brno

Podpořili jsme brněnský lyžarský oddíl 50.000 Kč.

Více informací >

Benediktinské arciopatství

Tradičně jsme přispěli částkou 60.000 Kč k pořádání sympozia OPUS BONUM, které se koná na Břevnově 13. října. Letošním tématem je “Jubilejní rok ve světle česko-německých vztahů”.

Více informací >

Klára pomáhá

Pomohli jsme natočit spot na podporu lidí, kteří obětavě pečují o své blízké. Krátké video s famózním komentářem Roberta Záruby vzniklo také díky 25.000 Kč z našich zdrojů.

Více informací >

100 let Českobratrské církve evangelické

K obohacení kulturně-charitativního programu oslav druhé největší české církve jsme věnovali 100.000 Kč

Více informací >

Fakultní nemocnice Ostrava

Přispěli jsme na výbavu novorozeneckého oddělení částkou 50.000 Kč

Podpora v roce 2017

Benediktinské arciopatství

Pravidelné sympozium OPUS BONUM se letos konalo 14. října v Břevnovském klášteře. Jedná se o laické sdružení pečující o zachování a rozvoj české křesťanské kultury. Přispěli jsme částkou 60.000 Kč.

Více informací >

KLUBsten Karviná

Dětem z dětských domovů jsme koupili lístky na koncert Bryana Adamse v DRFG Areně v hodnotě 12 000 Kč.

Více informací >

Diecézní charita Brno

Deštníková instalace na ulici Česká v Brně s podtitulem „Brno meets Italia“ vyvrcholila dražbou jednotlivých deštníků v rámci benefičního prodeje ve prospěch lidí bez domova. Charitu jsme i letos podpořili částkou 32.000 Kč.

Více informací >

yourchance

Dlouhodobě podporujeme výuku finanční gramotnosti ve školách a dětských domovech. V letošním roce činí příspěvek 2 miliony korun. Společnost yourchance usnadňuje integraci mladých dospělých do společnosti.

Více informací >

Meeting Brno

I nadále jsme partnerem multižánrového festivalu Meeting Brno, jehož hlavním tématem letos byla „Jednota v rozmanitosti“. Nadace přispěla částkou  1 milion korun.

Více informací >

Cesta 121

V květnu jsme se částkou 45.000 Kč podíleli na uskutečnění koncertu pro kardinála Vlka, který se uskutečnil v karlínském chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

Více informací >

Rádio Proglas

Křesťanskému rádiu celoročně pronajímáme dodávku. Ta umožňuje pravidelné vysílání přímo z terénu.

Více informací >

Diecézní charita Brno

Částkou 420.000 Kč jsme umožnili zahájení činnosti terénní služby sv. Františka, která průběžně pomáhá v oblasti sociální péče chudým, nemocným a potřebným.

Více informací >

Pomáháme lidem na útěku

Organizace Pomáháme lidem na útěku koordinuje dobrovolníky v zahraničí. Částkou 100.000 Kč jsme podpořili její terénní koordinátory.

Více informací >

Cesta 121

Vůz Škoda Yeti celoročně pronajímáme Cestě 121 za účelem poskytnutí sociální pomoci a podpory kněžím, kteří žijí na odlehlých a nedostupných částech země.

Více informací >

ZUŠ Vyškov

Částkou 50.000 Kč jsme podpořili základní uměleckou školu ve Vyškově v rámci rozvoje hudebních dovedností u žáků prvního stupně.

Více informací >

Potravinová banka Vysočina

Na realizaci vernisáže fotografií Jindřicha Štreita spolu s Potravinovou bankou Vysočina jsme se podíleli částkou 5.000 Kč.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Domovu Horizont, který poskytuje péči osobám se zdravotním postižením, jsme již druhým rokem věnovali 100.000 Kč. Tato částka umožnila zorganizovat 42. ročník sportovních her mládeže s postižením.

Více informací >

Diakonie Brno

Dlouhodobě podporujeme částkou 240.000 Kč ročně aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Mamma HELP

Částkou 55 775 Kč jsme podpořili vydání 10 tisíc kusů informační brožury pro děti, jejichž maminky onemocní rakovinou prsu.

Více informací >

SK Brno-Kohoutovice

Naším posláním je mimo jiné i podpora volnočasových aktivit,  tělovýchovy a sportu dětí. Finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč byl věnován lyžařskému oddílu sportovního klubu v Brně – Kohoutovicích.

Nadační fond Gemáček & Javorníček

Domovu pro osoby se zdravotním postižením v Javorníku jsme přispěli částkou 10 000 Kč.

Podpora v roce 2016

Domov Horizont Kyjov

Domovu Horizont, který poskytuje péči osobám se zdravotním postižením, jsme věnovali 100.000 Kč. Tato částka umožnila zorganizovat sportovní hry mládeže s postižením.

Více informací >

Benediktinské arciopatství

Pravidelné sympozium OPUS BONUM se konalo
15. října v Břevnovském klášteře. Jedná se o laické sdružení pečující o zachování a rozvoj české křesťanské kultury. Přispěli jsme částkou 60.000 Kč.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Domov Horizont je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s postižením. Na sociální automobil jsme darovali 72.600 Kč.

Více informací >

yourchance

Dlouhodobě podporujeme výuku finanční gramotnosti ve školách a dětských domovech v rámci projektů Začni správně a Finanční gramotnost do škol. V roce 2016 činil příspěvek 2 miliony korun.

Více informací >

Meeting Brno

Stali jsme se partnerem multižánrového festivalu Meeting Brno, jehož hlavním tématem letos byly „Ztracené/nalezené domovy“. Nadace přispěla částkou 1.100.000 Kč.

Více informací >

CDK

Cílem obecně prospěšné společnosti je přispívat k rozvoji demokratické politické kultury a rozvíjet hodnoty západní civilizace. Darem 50.000 Kč jsme podpořili vydání CD Žalmy s uměleckým recitálem prastarých modliteb.

Více informací >

SK Brno-Kohoutovice

Naším posláním je mimo jiné i podpora volnočasových aktivit,  tělovýchovy a sportu dětí. Finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč byl věnován lyžařskému oddílu sportovního klubu v Brně – Kohoutovicích.

Diakonie Brno

Pravidelným měsíčním příspěvkem ve výši 20.000 Kč, průběžně podporujeme aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Ruka pro život

Za účelem pomoci lidem s mentálním a kombinovaným postižením jsme částkou 100.000 Kč pomohli zrealizovat výstavu fotografií Jindřicha Štreita.

Více informací >

Diecézní charita Brno

Deštníková instalace na ulici Česká v Brně vyvrcholila dražbou jednotlivých deštníků v rámci benefičního prodeje ve prospěch lidí bez domova. Charitu jsme podpořili částkou 32.000 Kč.

Více informací >