yourchance o.p.s.

POMÁHÁME TÍM, CO OPRAVDU UMÍME

Projekty Začni správně a Finanční gramotnost do škol podporujeme obecně prospěšnou společnost yourchance.

Smyslem fungování yourchance o.p.s. je prosazování potřebných změn ve výuce finanční gramotnosti a principů podnikání, v rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy.

Věříme, že je důležité, aby lidé chápali přímou souvislost mezi osobními hodnotami, cíli, pracovní etikou a zdravými finančními návyky.

ZAČNI SPRÁVNĚ

Pomáháme mladým lidem z dětských domovů nebo pěstounské péče, aby se po odchodu postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Poskytujeme individuální pomoc při hledání práce, řešení finanční situace a v oblasti osobního rozvoje. Současně jednou měsíčně organizujeme vzdělávací a diskuzní semináře a setkání zaměřená na různá témata – komunikace, sestavování rodinného rozpočtu, pracovní pohovor, rodinné a partnerské vztahy a další.

FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL

Podporujeme výuku finanční gramotnosti na základních a středních školách, kterým poskytujeme vzdělávací materiály pro interaktivní výuku. Cílem je zapojit aktivně žáky do studia a přimět je přemýšlet o problematice v kontextu. Současně se věnujeme vzdělávání dospělých, především učitelů a rodičů, kteří následně zdravé finanční návyky předávají dětem. V rámci projektu realizujeme interaktivní workshopy pro učitele a tzv. projektové dny na jednotlivých školách, jejichž cílem je zážitkovým způsobem žákům vštípit základní principy finanční gramotnosti.

V rámci projektu Finanční gramotnost pracujeme s následujícími cílovými skupinami:

  • školy a učitelé (spoluvytváříme finančně gramotné školy),
  • mladá generace (vyučujeme principy zdravých finančních návyků),
  • rodiče (pomáháme rodičům rozvíjet finanční gramotnost dětí),
  • příslušné státní organizace (ovlivňujeme systém finančního vzdělávání)

PATRONI PROJEKTU

Herečka Eva Josefíková, sopranistka Markéta Mátlová a tanečník Tomáš Marek se s radostí stali našimi patrony. Pro Tomáše Marka se dá důvod aktivní účasti v projektu přirovnat k citátu Jana Wericha: „Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc nebo je lepší, než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici. Možná, že nosí lepší košili, že má šikovnější ruce, možná že větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby udělal tím víc pro ty s menšími bicepsy a horší košilí. Jenže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je jediný recept na štěstí, a to platí pro všechny.“

PŘÍNOSY OČIMA ÚČASTNÍKŮ

„Projekt Začni správně mi dal především zkušenosti, které potřebuji nyní v životě. Nejvíce mi pomohla finanční gramotnost – dříve jsem nevěděla, jak s penězi naložit. Díky projektu jsem si mohla udělat kavárenský kurz. Na pravidelných setkáních se vždy dozvím věci, které jsou pro mě nové. Jsem ráda, že mohu být součástí takového projektu. Obdivuji holky, co všechno dokážou pro děti udělat.“ 
Lenka

„Díky projektu Začni správně mám šanci a naději se usadit a začít žít svůj život. Momentálně mi projekt pomáhá se začátkem samostatného bydlení a podporuje mě v osamostatňování se, učí mě spoléhat sama na sebe.“
Nikola

„Mohu poznat spousty nových lidí se stejným cílem a tím se začlenit do společnosti a naučit se něčemu novému. Také mi to pomáhá dívat se na věci z jiných úhlů pohledu.“
Jiřina

POHLEDEM TĚCH, KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ

„Projekty yourchance se nám líbí, protože dávají dlouhodobý smysl. Bohužel každý nemá pevné zázemí ve vlastní rodině nebo přátelích. Proto si vážíme aktivit yourchance a jejich pomoci dětem z dětských domovů, aby se díky lepšímu vzdělání zařadili do běžného života.“

Roman Krátký
Managing Director top vision s.r.o.

„Žijeme v této společnosti a měli bychom chtít společně podporovat a začleňovat mladé lidi, kteří neměli tolik štěstí, aby mohli vyrůstat v úplných rodinách, za normálních podmínek. Naší podporou se hlásíme k hodnotám a cílům společnosti yourchance.“

Ing. Jan Bubeník
Sales and Marketing Director Mercedes-Benz Praha

Více informací najdete na stránkách www.yourchance.cz