Podpora v roce 2024

Romana Kudlíková

Pomohli jsme její dceři Elen Kudlíkové, která má zdravotní hendikep a potřebuje zajistit specializovanou dopravu do různých institucí. Finanční pomoc ve výši 50 000 Kč putovala na pořízení osobního automobilu pro tyto účely.

Diakonie Brno

Ročním finančním příspěvkem ve výši 360 000 Kč podporujeme aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Podpora v roce 2023

Petr Fajfer

Pomohli jsme bratrovi Petra Fajfera. Ten utrpěl úraz s trvalými následky ve Spojeném království. Finanční pomoc ve výši 100 000 Kč putovala na zajištění transportu zpět do České republiky a na potřebnou lékařskou péči.

Krabice od bot 2023

Ani tento rok jsme nezůstali pozadu a zapojili se do projektu Krabice od bot, díky němuž i děti v nouzi poznají radost z vánočních dárků. Na organizační záležitosti akce a logistiku jsme věnovali částku 200 000 Kč.

Domov Horizont p.o. Kyjev

Finančním příspěvkem ve výši 99 999 Kč jsme podpořili rekreační pobyt lidí se zdravotním postižením, kteří si jej kvůli nepříznivé finanční situaci nemohou dovolit. Také jsme touto finanční podporou pomohli uskutečnit Sportovní Hry v Zubří, kde se setkali sportovci, kteří mají mentální zdravotní hendikep.

Fakultní nemocnice u sv. Anny

Na konání benefičního Májového koncertu pro fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jsme přispěli i letos částkou 10 000 Kč.

Materiální dar Škole příběhem – základní církevní škole

Pro zkvalitnění výuky žáků církevní základní školy jsme darovali 3 notebooky.

Jiří Žák

Na pořízení auta jsme Jiřímu Žákovi, který se nachází v tíživé životní situaci, přispěli částkou 25 000 Kč.

Materiální dar Škole příběhem – základní církevní škole

Žákům této základní školy jsme poskytli materiální dar ve výši 12 notebooků a 1 mobilního telefonu, aby využívali tyto nástroje během výuky.

Podpora v roce 2022

PřesHranice

Částkou 50 000 Kč jsme podpořili organizaci PřesHranice v jejím úsilí při poskytování humanitární pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině. Organizace zajišťuje transport ukrajinských uprchlíků z hranic Ukrajiny do Česka a pomáhá s následným umisťováním lidí do rodin.

Více informací >

Farní sbor ČCE v Brně

Částkou 50 000 Kč jsme podpořili Farní sbor Českobratrské církve evangelické, která darované prostředky vynaložila k humanitární pomoci směřující k lidem postiženým válkou na Ukrajině.

Diakonie Brno

Dlouhodobě podporujeme částkou 360 000 Kč ročně aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Krabice od bot 2022

Ani tento rok jsme nezůstali pozadu a zapojili se do projektu Krabice od bot, díky němuž i děti v nouzi poznají radost z vánočních dárků. Na organizační záležitosti akce a logistiku jsme věnovali částku 300 000 Kč.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE jsme poskytli částku 80 000 Kč. Tu si mezi sebou rozdělilo 10 středoškoláků, jejichž projekty z oblasti ekonomie byly oceněny jako ty nejzdařilejší. Absolutní vítěz se mohl radovat z částky 20 000 Kč.

Individuální podpora

Podpořili jsme Davida Lukšu částkou 50 000 Kč. Zařídili jsme mu speciální rehabilitační péči, která je zaměřená na fixaci správného držení těla. David od nás také dostal lázeňský pobyt v Klimkovicích.

Domov Horizont

Dlouhodobě podporujeme Domov Horizont v Kyjově. Letos jsme přispěli k zakoupení speciálního rehabilitačního rotopedu pro osoby se zdravotním postižením. Dále se díky příspěvku mohly konat sportovní hry v Zubří a rekreační pobyt uživatelů. Tento rok jsme věnovali částku 99 000 Kč.

Fakultní nemocnice u sv. Anny

Na konání benefičního Májového koncertu pro fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jsme přispěli částkou 20 000 Kč.

Save-Elephants

Podíleli jsme se na podpoře dokumentárního filmu o příběhu Arthura F. Sniegona a darovali jsme částku 10 000 Kč. Arthur je známým českým ochráncem přírody. Již více než 10 let se svou organizací Save-Elephants pomáhá chránit slony v Africe, rozkrývá pytlácké sítě a podílí se na zatýkání překupníků se slonovinou.

Podpora v roce 2022

PřesHranice

Částkou 50 000 Kč jsme podpořili organizaci PřesHranice v jejím úsilí při poskytování humanitární pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině. Organizace zajišťuje transport ukrajinských uprchlíků z hranic Ukrajiny do Česka a pomáhá s následným umisťováním lidí do rodin.

Více informací >

Farní sbor ČCE v Brně

Částkou 50 000 Kč jsme podpořili Farní sbor Českobratrské církve evangelické, která darované prostředky vynaložila k humanitární pomoci směřující k lidem postiženým válkou na Ukrajině.

Diakonie Brno

Dlouhodobě podporujeme částkou 360 000 Kč ročně aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Krabice od bot 2022

Ani tento rok jsme nezůstali pozadu a zapojili se do projektu Krabice od bot, díky němuž i děti v nouzi poznají radost z vánočních dárků. Na organizační záležitosti akce a logistiku jsme věnovali částku 300 000 Kč.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE jsme poskytli částku 80 000 Kč. Tu si mezi sebou rozdělilo 10 středoškoláků, jejichž projekty z oblasti ekonomie byly oceněny jako ty nejzdařilejší. Absolutní vítěz se mohl radovat z částky 20 000 Kč.

Individuální podpora

Podpořili jsme Davida Lukšu částkou 50 000 Kč. Zařídili jsme mu speciální rehabilitační péči, která je zaměřená na fixaci správného držení těla. David od nás také dostal lázeňský pobyt v Klimkovicích.

Domov Horizont

Dlouhodobě podporujeme Domov Horizont v Kyjově. Letos jsme přispěli k zakoupení speciálního rehabilitačního rotopedu pro osoby se zdravotním postižením. Dále se díky příspěvku mohly konat sportovní hry v Zubří a rekreační pobyt uživatelů. Tento rok jsme věnovali částku 99 000 Kč.

Fakultní nemocnice u sv. Anny

Na konání benefičního Májového koncertu pro fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jsme přispěli částkou 20 000 Kč.

Save-Elephants

Podíleli jsme se na podpoře dokumentárního filmu o příběhu Arthura F. Sniegona a darovali jsme částku 10 000 Kč. Arthur je známým českým ochráncem přírody. Již více než 10 let se svou organizací Save-Elephants pomáhá chránit slony v Africe, rozkrývá pytlácké sítě a podílí se na zatýkání překupníků se slonovinou.

Podpora v roce 2021

Krabice od bot 2021

Jsme hrdým dlouholetým partnerem projektu Krabice od bot. Letos jsme největší sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi podpořili částkou 300 000 Kč, která umožní organizátorům zajistit její logistiku a veškerou přípravu.

Více informací>

Diakonie ČE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Částkou 200 000 Kč jsme podpořili programy Diakonie v souvislosti s živelnou událostí – tornádem, které postihlo více obcí na jižní Moravě.

Více informací>

Individuální podpora

Darem ve výši 250 000 Kč jsme podpořili Martina Tichého, který prostředky využil na rekonstrukci tornádem zničené nemovitosti.

Individuální podpora

Tornádo poničilo také nemovitost Martiny Svobodové. Prostředky ve výši 250 000 Kč využila na odstranění následků této živelné katastrofy.

Individuální podpora

Na rekonstrukci tornádem zničené nemovitosti jsme přispěli také Věře Zugárkové, a to darem ve výši 250 000 Kč.

Integrovaná střední škola Hodonín

Pomohli jsme také na Hodonínsku, a to s odstraněním následků po ničivém tornádu. Na obnovu školy jsme přispěli částkou 50 000 Kč.

Charita Uherské Hradiště

Příspěvkem 35 000 Kč jsme podpořili zdravotnické složky Domácího hospice Antonínek v okresu Uherské Hradiště. Činnost tohoto týmu přinese možnost poskytnout paliativní a hospicovou péči širšímu spektru rodin vyžadujících péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a zároveň tak poskytne podporu jejich blízkým.

Více informací >

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

Nadace DRFG podpořila i tento ročník Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty při VŠE o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie. Poskytli jsme finanční prostředky na odměny pro všech 10 autorů oceněných prací ve výši 80 000 Kč, přičemž vítěz si odnesl částku 20 000 Kč.

Více informací >

Městys Moravská Nová Ves

Obci Moravská Nová Ves, která byla silně zasažena ničivým tornádem, jsme zapůjčili auto za účelem operativní pomoci občanům s likvidací vzniklých škod.

Více informací >

Individuální podpora

15letou Natálii Urbanovou jsme podpořili nákupem počítače pro domácí výuku, na který nemá její prarodička v tíživé finanční situaci prostředky.

Víly pro děti, nadační fond

Podpořili jsme částkou 20 000 Kč výmalbu dětského oddělení Fakultní nemocnice v Brně prostřednictvím projektu Víly pro děti.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Částkou 100 000 Kč dlouhodobě podporujeme Domov Horizont, který pečuje o osoby se zdravotním postižením. Letos prostředky sloužily k zakoupení klimatizace a speciálního nadměrného invalidního vozíku. Zbylou sumou jsme přispěli na rekreační pobyt uživatelů.

Více informací >

Individuální podpora

Malému Jonáškovi, který se narodil s vrozeným postižením, jsme přispěli 20 000 Kč na zakoupení speciálních ortéz na míru.

Individuální podpora

Na reprezentaci České republiky na Mistrovství světa v plavání pro sportovce s vadou intelektu (Virtus World Swimming Championships) jsme Janu Holubovi přispěli částkou 20 000 Kč.

Podpora v roce 2020

Diecézní charita Brno

Pokračujeme v pomoci těm nejpotřebnějším lidem ve vyloučených lokalitách prostřednictvím Služby svatého Františka. Pro letošek částkou 500 000 Kč.

Více informací >

Fakultní nemocnice u Sv. Anny

V rámci první vlny pandemie koronaviru jsme brněnské nemocnici u Sv. Anny věnovali plicní ventilátor a lůžko akutní péče s příslušenstvím v hodnotě téměř 400 000 Kč.

Brněnská Policie – Veveří &
LF MU

Financovali jsme denní rozvážku obědů těm, kdo za nás s koronavirem bojují v první linii – brněnské policii na Veveří a medikům i dobrovolníkům do krizového štábu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Individuální podpora

Na náklady spojené s léčbou pana Zdeňka Mikuly, který po cévní mozkové příhodě ochrnul na celé tělo, jsme přispěli částkou 50 000 Kč. Absolvované rehabilitace mu pomáhájí s rozvojem řeči a celkově zlepšují jeho zdravotní stav.

 

Liga vozíčkářů

Částkou 25 000 Kč jsme podpořili Ligu vozíčkářů. Projektem Klíč k samostatnosti pomáháme s výstavbou tréninkového bytu pro lidi s fyzickým a lehkým mentálním postižením.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Pokračujeme v partnerství s kyjovským zařízením, kterému jsme i letos darovali 100 000 Kč na rehabilitační pomůcky a rekreaci klientů domova.

Více informací >

Individuální podpora

Částkou 50 000 Kč přispějeme na invalidní vozík, invalidní výtah a úpravy bytu pro pana Luboše Novobilského.

Diakonie Brno

Evangelické diakonii posíláme každý měsíc 30 000 Kč (tj. 360 000 Kč za rok).

Více informací >

Individuální podpora

Podpořili jsme také Kamila Třose, kterému jsme věnovali 50 000 Kč na výstavbu výtahové šachty u rodinného domu.

Individuální podpora

Částkou 30 000 Kč jsme pomohli dofinancovat elektrický invalidní skútr.

 

Víly pro děti

Podpořili jsme výmalbu dětského oddělení Fakultní nemocnice v Brně prostřednictvím projektu Víly pro děti.

Krabice od bot 2020

V tomto roce jsme věnovali 400 000 Kč na veškerou organizační přípravu sbírky vánočních dárků pro děti v nouzi „Krabice od bot“, kterou organizuje Diakonie ČCE.

Více informací>

Podpora v roce 2019

Domov Horizont Kyjov

Pokračujeme v partnerství s kyjovským zařízením, také letos jsme darovali 100 000 Kč na rehabilitační pomůcky a rekreaci klientů domova.

Více informací >

Meeting Brno

Multižánrovému brněnskému festivalu smíření jsme zvýšili podporu na 1,5 milionu Kč.

Více informací >

Cesta 121

Chceme, aby stárnoucí kněží na odlehlých farách nezůstali bez pomoci. Věnujeme 9 000 Kč měsíčně na pronájem terénního vozu (ročně 108 000 Kč).

Více informací >

Rádio Proglas

Unikátní křesťanské rozhlasové stanici platíme za 12 000 Kč měsíčně dodávku, která jí umožňuje vysílat z přímo z terénu (144 000 Kč za rok).

Více informací >

Diakonie Brno

Evangelické diakonii posíláme každý měsíc 30 000 Kč (tj. 360 000 Kč za rok).

Více informací >

Diecézní charita Brno

Pokračujeme v pomoci těm nejpotřebnějším lidem ve vyloučených lokalitách prostřednictvím Služby svatého Františka. Pro letošek částkou 500 000 Kč.

Více informací >

Associazione volontari servizio internazionale (AVSI)

Připojili jsme se k papeži Františkovi a přispěli 5000 euro na lékařskou péči pro nejchudší ve válkou zničených syrských městech Damašek a Aleppo (projekt “Open Hospitals”)

Více informací >

Divadelní spolek Ty-já-tr

Věnovali jsme 100 000 Kč na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ve finanční gramotnosti.

Více informací >

Nadační fond Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Přispěli jsme 5000 Kč na vybavení showroomu designu/kabinetu architektury.

Více informací >

Nadační fond Kapka naděje

Poskytli jsem příspěvek 300 000 Kč na dobročinné projekty a grantové výzvy ve zdravotnictví.

Více informací >

Elpis Brno

Podpořili jsme částkou 115 953 Kč rozvoj speciálního vzdělávání v mateřské škole.

Více informací >

Andělé Stromu života

Pomohli jsme částkou 20 000 Kč se zajištěním provozu mobilního hospice v Moravskoslezském kraji.

Více informací >

Filipka – církevní základní škola

Nově otevírané evangelické škole v Brně jsme pomohli částkou 100 000 Kč.

Více informací >

Martin Poruba

Dar ve výši 25 000 Kč putoval na koupi mechanického invalidního vozíku.

František Zeman

Přispěli jsme 50 000 Kč na rehabilitaci chlapce s těžkým mentálním a fyzickým postižením.

Mamma HELP

Věnovali jsme 40 000 Kč sdružení žen, které se potýkají s rakovinou prsu.

Více informací >

Oblastní charita Nový Hrozenkov

Pomohli jsme odměnit ošetřovatelky v náročných podmínkách částkou 50 000 Kč.

Více informací >

Nadační fond Gemáček & Javorníček

Domovu pro osoby se zdravotním postižením jsme přispěli 10 000 Kč.

Grains of sand, z.s. 

Přispěli jsme 25 000 Kč na automobil pro Daniela Trdlu, který se potýká s následky dětské obrny.

Nicolas Úbl

Zaplatili 25 000 Kč na osobní asistenci a rehabilitační pobyt chlapci po dětské obrně.

Více informací >

Nikola Hlavinková

Darovali jsme 25 000 Kč na neurorehabilitační pobyt dívce po dětské obrně.

Více informací >

SK Kontakt Brno

Částkou 30 000 Kč jsem podpořili brněnský oddíl para plavců.

Více informací >

Krabice od bot 2019

Věnovali jsme 150 000 Kč na sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi Krabice od bot 2019, kterou organizuje na stovce míst Diakonie ČCE 25.11. do 8.12.2019.

Více informací >

Polypeje – spolek pro obnovu a využití historických památek

Pomohli jsme darem 100 000 Kč k obnově hradu Cimburku u Koryčan a k vybudování zázemí pro tam pořádané kulturní akce.

Více informací >

yourchance

Navýšili jsme podporu našeho dlouhodobého partnera pro doprovázení dětí z dětských domovů a výuku finanční gramotnosti a podnikatelských dovedností na 2,5 milionu Kč.

Více informací >

Podpora v roce 2018

yourchance

Dlouhodobě podporujeme výuku finanční gramotnosti ve školách a dětských domovech. V letošním roce činí příspěvek 2 miliony korun. Společnost yourchance usnadňuje integraci mladých dospělých do společnosti.

Více informací >

Meeting Brno

Již třetím rokem jsme partnerem multižánrového festivalu Meeting Brno. Nadace přispěla částkou 1 milion korun.

Více informací >

Cesta 121

Vůz Škoda Yeti celoročně pronajímáme Cestě 121 za účelem poskytnutí sociální pomoci a podpory kněžím, kteří žijí na odlehlých a nedostupných částech země.

Více informací >

Rádio Proglas

Křesťanskému rádiu celoročně pronajímáme dodávku i v letošním roce. Ta umožňuje pravidelné vysílání přímo z terénu.

Více informací >

Diakonie Brno

Dlouhodobě podporujeme částkou 240.000 Kč ročně aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Bratří Hegerové

Podpořili jsme částkou 50.000 Kč sportovní aktivity juniorských reprezentantů v kanoistice poté, co jejich rodinu zasáhla tragická událost.

Russel Rescue

Částkou 5.000 Kč jsme se připojili k dobrovolnickým aktivitám naší kolegyně v útulku pro psy.

Více informací >

Ruka pro život

Také letos jsme pomohli darem 25.000 Kč uspořádat vernisáž fotografií Jindřicha Štreita z prostředí klientů s postižením.

Více informací >

Auto pro Dominika Němce

Pomáháme s péčí o těžce postiženého chlapce, měsíčně pronajímáme auto za 6.900 Kč.

Vzpomínka na Miloslava kardinála Vlka

Pomohli jsme 20.000 Kč s organizací vzpomínky na pana kardinála v den 1. výročí jeho úmrtí.

Stavba kostela bl. Restituty a ct. Martina Středy v Brně-Lesné

Připojili jsme se k individuálním dárcům mezi našimi kolegy a podpořili projekt arch. Marka J. Štěpána 25.000 Kč.

Pomoc Jakubu Guryčovi

Ztrojnásobili jsme částku, kterou mezi sebou vybrali kolegové z FINEST Invest, a věnovali jsme na terapii těžce nemocného chlapce 30.000 Kč.

Oddíl dětské kanoistiky Přerov

Věnovali jsme malým kanoistům 33.000 Kč.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Pokračujeme v partnerství s kyjovským zařízením, také letos jsme darovali 100.000 Kč na rehabilitační pomůcky a rekreaci klientů domova.

Více informací >

Liga vozíčkářů

Brněnskému sdružení jsme pomohli částkou 75.000 Kč na provoz denního centra a výcvik asistenčních psů.

Více informací >

Dětská léčebna Boskovice

Boskovickému zařízení jsme přispěli částkou 100.000 Kč.

Více informací >

Ski klub Victoria Brno

Podpořili jsme brněnský lyžarský oddíl 50.000 Kč.

Více informací >

Benediktinské arciopatství

Tradičně jsme přispěli částkou 60.000 Kč k pořádání sympozia OPUS BONUM, které se koná na Břevnově 13. října. Letošním tématem je “Jubilejní rok ve světle česko-německých vztahů”.

Více informací >

Klára pomáhá

Pomohli jsme natočit spot na podporu lidí, kteří obětavě pečují o své blízké. Krátké video s famózním komentářem Roberta Záruby vzniklo také díky 25.000 Kč z našich zdrojů.

Více informací >

100 let Českobratrské církve evangelické

K obohacení kulturně-charitativního programu oslav druhé největší české církve jsme věnovali 100.000 Kč

Více informací >

Fakultní nemocnice Ostrava

Přispěli jsme na výbavu novorozeneckého oddělení částkou 50.000 Kč

Podpora v roce 2017

Benediktinské arciopatství

Pravidelné sympozium OPUS BONUM se letos konalo 14. října v Břevnovském klášteře. Jedná se o laické sdružení pečující o zachování a rozvoj české křesťanské kultury. Přispěli jsme částkou 60.000 Kč.

Více informací >

KLUBsten Karviná

Dětem z dětských domovů jsme koupili lístky na koncert Bryana Adamse v DRFG Areně v hodnotě 12 000 Kč.

Více informací >

Diecézní charita Brno

Deštníková instalace na ulici Česká v Brně s podtitulem “Brno meets Italia” vyvrcholila dražbou jednotlivých deštníků v rámci benefičního prodeje ve prospěch lidí bez domova. Charitu jsme i letos podpořili částkou 32.000 Kč.

Více informací >

yourchance

Dlouhodobě podporujeme výuku finanční gramotnosti ve školách a dětských domovech. V letošním roce činí příspěvek 2 miliony korun. Společnost yourchance usnadňuje integraci mladých dospělých do společnosti.

Více informací >

Meeting Brno

I nadále jsme partnerem multižánrového festivalu Meeting Brno, jehož hlavním tématem letos byla “Jednota v rozmanitosti”. Nadace přispěla částkou  1 milion korun.

Více informací >

Cesta 121

V květnu jsme se částkou 45.000 Kč podíleli na uskutečnění koncertu pro kardinála Vlka, který se uskutečnil v karlínském chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

Více informací >

Rádio Proglas

Křesťanskému rádiu celoročně pronajímáme dodávku. Ta umožňuje pravidelné vysílání přímo z terénu.

Více informací >

Diecézní charita Brno

Částkou 420.000 Kč jsme umožnili zahájení činnosti terénní služby sv. Františka, která průběžně pomáhá v oblasti sociální péče chudým, nemocným a potřebným.

Více informací >

Pomáháme lidem na útěku

Organizace Pomáháme lidem na útěku koordinuje dobrovolníky v zahraničí. Částkou 100.000 Kč jsme podpořili její terénní koordinátory.

Více informací >

Cesta 121

Vůz Škoda Yeti celoročně pronajímáme Cestě 121 za účelem poskytnutí sociální pomoci a podpory kněžím, kteří žijí na odlehlých a nedostupných částech země.

Více informací >

ZUŠ Vyškov

Částkou 50.000 Kč jsme podpořili základní uměleckou školu ve Vyškově v rámci rozvoje hudebních dovedností u žáků prvního stupně.

Více informací >

Potravinová banka Vysočina

Na realizaci vernisáže fotografií Jindřicha Štreita spolu s Potravinovou bankou Vysočina jsme se podíleli částkou 5.000 Kč.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Domovu Horizont, který poskytuje péči osobám se zdravotním postižením, jsme již druhým rokem věnovali 100.000 Kč. Tato částka umožnila zorganizovat 42. ročník sportovních her mládeže s postižením.

Více informací >

Diakonie Brno

Dlouhodobě podporujeme částkou 240.000 Kč ročně aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Mamma HELP

Částkou 55 775 Kč jsme podpořili vydání 10 tisíc kusů informační brožury pro děti, jejichž maminky onemocní rakovinou prsu.

Více informací >

SK Brno-Kohoutovice

Naším posláním je mimo jiné i podpora volnočasových aktivit,  tělovýchovy a sportu dětí. Finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč byl věnován lyžařskému oddílu sportovního klubu v Brně – Kohoutovicích.

Nadační fond Gemáček & Javorníček

Domovu pro osoby se zdravotním postižením v Javorníku jsme přispěli částkou 10 000 Kč.

Podpora v roce 2016

Domov Horizont Kyjov

Domovu Horizont, který poskytuje péči osobám se zdravotním postižením, jsme věnovali 100.000 Kč. Tato částka umožnila zorganizovat sportovní hry mládeže s postižením.

Více informací >

Benediktinské arciopatství

Pravidelné sympozium OPUS BONUM se konalo
15. října v Břevnovském klášteře. Jedná se o laické sdružení pečující o zachování a rozvoj české křesťanské kultury. Přispěli jsme částkou 60.000 Kč.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Domov Horizont je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s postižením. Na sociální automobil jsme darovali 72.600 Kč.

Více informací >

yourchance

Dlouhodobě podporujeme výuku finanční gramotnosti ve školách a dětských domovech v rámci projektů Začni správně a Finanční gramotnost do škol. V roce 2016 činil příspěvek 2 miliony korun.

Více informací >

Meeting Brno

Stali jsme se partnerem multižánrového festivalu Meeting Brno, jehož hlavním tématem letos byly “Ztracené/nalezené domovy”. Nadace přispěla částkou 1.100.000 Kč.

Více informací >

CDK

Cílem obecně prospěšné společnosti je přispívat k rozvoji demokratické politické kultury a rozvíjet hodnoty západní civilizace. Darem 50.000 Kč jsme podpořili vydání CD Žalmy s uměleckým recitálem prastarých modliteb.

Více informací >

SK Brno-Kohoutovice

Naším posláním je mimo jiné i podpora volnočasových aktivit,  tělovýchovy a sportu dětí. Finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč byl věnován lyžařskému oddílu sportovního klubu v Brně – Kohoutovicích.

Diakonie Brno

Pravidelným měsíčním příspěvkem ve výši 20.000 Kč, průběžně podporujeme aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Ruka pro život

Za účelem pomoci lidem s mentálním a kombinovaným postižením jsme částkou 100.000 Kč pomohli zrealizovat výstavu fotografií Jindřicha Štreita.

Více informací >

Diecézní charita Brno

Deštníková instalace na ulici Česká v Brně vyvrcholila dražbou jednotlivých deštníků v rámci benefičního prodeje ve prospěch lidí bez domova. Charitu jsme podpořili částkou 32.000 Kč.

Více informací >